«

»

MIDAS 288x mjerni most

Kod energetskih transformatora, provodnika, motora ili generatora, radi se periodičko održavanje i inspekcija gubitaka VN izolacije. MIDAS 288x je idealan uređaj za terensko mjerenje, posebno u teškim uvjetima u trafostanicama.

SVOJSTVA:

 • mjerenja: tan δ , cos φ , impedancija kratkog spoja, struja uzbude, kapacitet, frekvencija, napon, struja, snaga, gubici, induktivitet, reaktancija
 • ugrađeno VN napajanje i etalonski kondenzator
 • ugrađen moderni PC, pokazivač u boji i Windows operativni sustav
 • opcije: FRA analizator i mjerač prijenosnog omjera

PREDNOSTI:

 • all-in-one uređaj
 • najveća točnost
 • velika izlazna snaga i napon
 • veliki grafički pokazivač u boji touch-screen
 • intuitivni softver za jednostavno podešavanje, i analizu rezultata
 • napredna metoda eliminiranja smetnji na mrežnoj frekvenciji

PRIMJENE:
Transformatori, rotacioni strojevi, provodnici, kabel, prekidači, odvodnici prenapona

KLJUČNE SPECIFIKACIJE:

 • izlazni napon: 80 V do 15 kV
 • izlazna snaga: 4000 VA
 • izlazna frekvencija: 15 – 400 Hz
 • interni C etalon: 100 pF, tan δ 0.00002
 • osnovna rezolucija 0,01%
 • osnovna točnost mjerenja: 0,3% RDG