«

»

Tettex 2820a

Uređaj 2820a je predviđen za mjerenje impedancije i dielektričnih gubitaka VN opreme, kao i tekuće i krute izolacije. Radi na principu mjernog mosta. Može se koristiti u laboratoriju i na terenu.

SVOJSTVA:

  • automatski mjeri sljedeće: tan δ & cos φ, C, QF, frekvenciju, napon, struju, snagu, gubitke, impedanciju, induktivitet, reaktanciju. Ima funkcije analizatora spektra, digitalnog osciloskopa i data loggera.
  • ugrađen sistem za eliminiranje smetnji kod mjerenja na mrežnoj frekvenciji

PREDNOSTI:

  • jednostavan za rad (korisničko sučelje)
  • veliki grafički pokazivač u boji
  • kratko vrijeme mjerenja
  • ugrađen PC, Ethernet, RS232 i USB sučelja

PRIMJENE:
Transformatori, rotacioni strojevi, generatori, provodnici, kabeli, kondenzatori, prekidači, odvodnici prenapona