Arhiva kategorije: Mjerenje parcijalnih izboja

DDX 9101

Detektor parcijalnih izboja namijenjen za rutinska ispitivanja. To je analogni detektor koji mjeri prema IEC i ANSI normama i direktna je zamjena za starije analogne detektore. DDX mjeri nivo PI i veličinu ispitnog napona.

SVOJSTVA:

  • podesivi nivo PI sa indikatorom ako je premašen
  • ethernet sučelje za komunikaciju sa PC
  • dva moda rada: numerički i grafički
  • kompaktno kučište 19”

PREDNOSTI:

  • idealan za pass/fail ispitivanje
  • jednostavan za rad
  • direktna zamjena za stare analogne detektore
  • mogučnost istovremenog mjerenja sa više detektora pomoću softvera

PRIMJENE:
Distributivni transformatori, energetski transformatori, mjerni transformatori, rotacioni strojevi, sklopni blokovi, odvodnici prenapona, kabeli, istraživanje i razvoj, fakulteti