Arhiva kategorije: Mjerenje parcijalnih izboja

DDX9121b

DDX9121b modularni PD i RIV detektor

 

Značajke:

 • Modularni dizajn 1 – 9 detektora
 • Korisnički definirano mjerno područje
 • Simultano PD i RIV očitanje
 • PD uzorak kao ф-q-n (faza, magnituda, događaj)
 • Visoka rezolucija spektralnog analizatora
 • AC i DC mjerni načini
 • Prikupljanje podataka i generiranje izvještaja

Prednosti:

 • Smanjuje smetnje uzrokovane lošim uzemljenjem
 • Jednostavna nadogradnja
 • Laka PD interpretacija
 • Jednostavno integriranje u mjerni sistem

Primjene:

 • Energetski, distributivni i mjerni transformatori
 • Kabeli
 • Rotacioni strojevi
 • Sklopni blokovi
 • Odvodnici prenapona
 • Kondenzatori
 • Istraživanje i razvoj

DDX 9101

Detektor parcijalnih izboja namijenjen za rutinska ispitivanja. To je analogni detektor koji mjeri prema IEC i ANSI normama i direktna je zamjena za starije analogne detektore. DDX mjeri nivo PI i veličinu ispitnog napona.

SVOJSTVA:

 • podesivi nivo PI sa indikatorom ako je premašen
 • ethernet sučelje za komunikaciju sa PC
 • dva moda rada: numerički i grafički
 • kompaktno kučište 19”

PREDNOSTI:

 • idealan za pass/fail ispitivanje
 • jednostavan za rad
 • direktna zamjena za stare analogne detektore
 • mogučnost istovremenog mjerenja sa više detektora pomoću softvera

PRIMJENE:
Distributivni transformatori, energetski transformatori, mjerni transformatori, rotacioni strojevi, sklopni blokovi, odvodnici prenapona, kabeli, istraživanje i razvoj, fakulteti