Arhiva kategorije: Monitoring transformatora

INSULOGIX® H

Online monitoring vodika u izolacionom ulju trafoa

 

Ovo je jednostavni monitor vodika u ulju, koji je dobro rješenje ako želite otkriti kvarove na transformatoru bez puno novaca. Detekcija vodika je uvijek prvi znak nekoga kvar, čija se eskalacija može spriječiti ako se na vrijeme detektira vodik u ulju. Opcionalno se može instalirati senzor vlage u ulju

 

ZAŠTO VODIK?

Ulje se koristi za izolaciju zbog njegove velike dielektrične čvrstoće i kenijske stabilnosti

Ipak, ako se dogodi kvar, izolacija ulja uzrokuje kemijsku degradaciju.

Analiza plinova koji se generiraju u ulju omogućava identifikaciju kvarnih procesa kao što su Parcijalni Izboji, Pregrijavanje i Iskrenje

Vodik je ključan element koji upozorava, jer segenerira kod bilo kojem kvarnog procesa

InsuLogix®H uređaj može zaštititi vaš transformator, tako što će dati brzo i pouzdano upozorenje

 

JEDNOSTAVNO I EKONOMIČNO

InsuLogix®H može jednostavno biti namontiran na bilo koji transformator za manje od sat vremena. Uređaj dolazi sa svim dijelovima potrebnim za montažu. Opcijski senzor vlage može se instalirati istovremeno ili poslije

 

PROVJERENA I PRECIZNA TEHNOLOGIJA
InsuLogix®H monitor vodik uključuje patentirane elemente i tehnologije firme Weidmann (npr. palladium-nickel sensor)

 

PREDNOSTI

 • Brza detekcija i alarmi kod porasta nivoa vodika u ulju
 • Odgovor na zahtjev kupaca za ugradnjom monitora koji nisu skupi
 • Opcionalni senzor vlage može biti instaliran naknadno
 • Jednostavna instalacija na terenu, mali zahtjevi za održavanje, velik životni vijek
 • Jednostavno podešavanja i korištenje
 • Niska ukupna cijena investicije

 

SVOJSTVA

 • „Micro-chip“ patentirana tehnologija koja koristi PNA
 • Napredna i patentirana Weidmann izolacija
 • Nema održavanje, nema potrošnih dijelova, nema pokretnih dijelova
 • Nema membrane ili filtera
 • 4-20 mA izlaz, tri vrste alarma, RS serijska komunikacija,
 • Protokoli: MODBUS, DNP3

 

 

INSULOGIX® B

Online monitoring vodika u izolacionom ulju trafoa

 

InsuLogix® B je uređaj za online monitoring tanD i radnog napona na VN kapacitivnim provodnicima i VN strujnim trafoima. Uređaj mjeri, prikuplja i analizira mjerne podatke koji se tiču AC izolacije

 

KVAROVI NA PROVODNICIMA

Najčešći kvar se događa u internim slojevima kondenzatora. Kvarovi se razvijaju polako. Uređaj omogućava pravovremeno upozorenja na kvar uvodnice pomoću senzora koji detektiraju prve promjene u amplitudi i faznom kutu napona

 

Uređaj monitorira faktor snage /Tan δ  sa tako da je senzor priključen na ispitni izvod, a koristi algoritam koji simulira Scheringov most

 

Ova metoda omogućava rano upozorenje na probleme koji se mogu javiti. Mjerenje se radi na radnom naponu, pod teretom, i u svim vremenskim prilikama

Test otkriva također vanjske pojave kao što je onečišćenje vanjske površine provodnika

 

SENSOR

Sensor formira kapacitivni djelitelj između radnog napona i kapaciteta samog provodnika

Sensor mjeri uvjete izolacije na VN  provodniku tako što koristi vrijednosti fazora za računanje faktora snage

 

ALGORITAM

Uređaj koristi tzv.  „trending algoritam“. Uvjeti mjerenja se prikazuju kao ZELENO, ŽUTO i CRVENO svjetlo, indicirajući nivo rizika za svaki provodnik koji se monitorira. Ova metoda osigurava najtočnije i najranije indikacije umanjenja izolacijksih svojstava

 

IZVEDBE I KOMUNIKACIJE

 • Sistem može imati min tri senzora
 • Max je 32 senzora, bežično do 256 senzora za monitoring u realnom vremenu
 • Ovaj sistem može biti sučelje već postojećem EMS sistemu preko LAN/WAN ili IEC 61850

 

PREDNOSTI

 • Održavanje prema uvjetima (Condition Based Maintenance)
 • Smanjenje rizika od katastrofalnih kvarova
 • Rješenje u okviru Smart Grid projekata
 • Sigurno za personal i opremu
 • Moguća integracija u druge sisteme

 

OilQSens

OilQSens uređaj za monitoring stanja ulja

OilQSens detektira rane promjene u ulju kvaliteta/stanje od prvog dana. Kontaminacije proizvoda, kao što su čestice, celulozna vlakna, vlaga i njena kontaminirajuća svojstva, kao što su kiseline, pijena i mulj uzrokuje promjenu u električnim svojstvima ulja. Ovaj inteligentni i patentirani sistem konstantno prati relevantne ključne parametre online. Pravodobne informacije se prikupljaju zajedno s pripadajućim točnostima i osjetljivostima, omogućujući točno određivanje potrebnog održavanja i pomoć pri izbjegavanju kvara transformatora.OilQSens

Mjerenja:

 • Vodljivost K
 • Dielektrična konstanta εr
 • Temperatura
 • Tan Delta TD (izračun)
 • Napon proboja (izračun)
 • Udio vode (izračun)

DGA

Robusni monitor otopljenog vodika  u trafo ulju

Kod gotovo svih tipova kvarova koji se mogu DGApojaviti u energetskim i distributivnim transformatorima pojavljuje se vodik kao rezultat kvara. Praćenje koncentracije vodika u transformatorskom ulju predstavlja ekonomičan način nadzora rada transformatora.

 

Važna svojstva:

 • mjeri i registrira koncentracije vodika (H2) u realnom vremenu. Progresivne promjene koncentracije vodika se koriste kao rani indikator kvarnih stanja transformatora.
 • mjeri koncentraciju vodika bez interferencije sa drugim kvarnim plinovima
 • radi samostalno bez priključka na monitoring sistem
 • jednostavna instalacija na postojeće transformatore

DMS PDMT

Monitoring parcijalnih izboja na transformatorima

Tip: PDMT

PI signali detektiraju sa UHF senzorima i prenose u Master jedinicu. Tamo se vrši inteligentno filtriranje da bi se odbacile smetnje. Amplituda i frekvencija PI impulsa se digitalizira, analizira i procesira. Vodi se na SCADA-u kao alarmi ili u baze podataka za daljinski pristup.

SVOJSTVA

 • Kontinuirani monitoring parcijalnih izboja
 • Expertni SW za inteligentnu identifikaciju kvarova
 • Fleksibilna veličina sistema zavisno o veličini instalacije
 • Robusna izvedba, pouzdan rad u bilo kojem okruženju
 • Digitalni i analogni izlazi za SCADA ili daljinski pristup

PRIMJENE

Kontinuirani, online monitoring i analiza PI kod:

 • Distributivnih i energetskih transformatora i reaktora
 • Starih transformatora ili onih sa kritičnim teretom
 • Monitoringa izolacije oštećenih trafoa radi kontinuiranog nadgledanja rada dok ne dođe zamjenski