Arhiva kategorije: Monitoring transformatora

OilQSens

OilQSens uređaj za monitoring stanja ulja

OilQSens detektira rane promjene u ulju kvaliteta/stanje od prvog dana. Kontaminacije proizvoda, kao što su čestice, celulozna vlakna, vlaga i njena kontaminirajuća svojstva, kao što su kiseline, pijena i mulj uzrokuje promjenu u električnim svojstvima ulja. Ovaj inteligentni i patentirani sistem konstantno prati relevantne ključne parametre online. Pravodobne informacije se prikupljaju zajedno s pripadajućim točnostima i osjetljivostima, omogućujući točno određivanje potrebnog održavanja i pomoć pri izbjegavanju kvara transformatora.OilQSens

Mjerenja:

 • Vodljivost K
 • Dielektrična konstanta εr
 • Temperatura
 • Tan Delta TD (izračun)
 • Napon proboja (izračun)
 • Udio vode (izračun)

DGA

Robusni monitor otopljenog vodika  u trafo ulju

Kod gotovo svih tipova kvarova koji se mogu DGApojaviti u energetskim i distributivnim transformatorima pojavljuje se vodik kao rezultat kvara. Praćenje koncentracije vodika u transformatorskom ulju predstavlja ekonomičan način nadzora rada transformatora.

 

Važna svojstva:

 • mjeri i registrira koncentracije vodika (H2) u realnom vremenu. Progresivne promjene koncentracije vodika se koriste kao rani indikator kvarnih stanja transformatora.
 • mjeri koncentraciju vodika bez interferencije sa drugim kvarnim plinovima
 • radi samostalno bez priključka na monitoring sistem
 • jednostavna instalacija na postojeće transformatore

CALISTO 5

Monitor za kontinuirano mjerenje kvarnih plinova u transformatorskom ulju

SVOJSTVA:

 • kontinuirano mjerenje vodika,vlage, ugljičnog monoksida, metana, acetilena i etilena
 • prisilna cirkulacilogija ekstrakcije otopljenih plinova iz ulja
 • komunikacijski protokoli: Modbus, DNP3, IEC61850

PREDNOSTI:

 • vrhunska pouzdanost i stabilnost mjerenja
 • vrhunska preciznost usporediva sa laboratorijima
 • eliminiranje lažnih alarma zbog utjecaja drugih plinova
 • nije potrebna kalibracija niti zamjena senzora

KLJUČNE SPECIFIKACIJE:

 

CALISTO 9

Monitor koji precizno i kontinuirano mjeri kvarne plinove u transformatorskom ulju

SVOJSTVA:

 • kontinuirano mjerenje vodika,vlage, ugljičnog monoksida, metana, acetilena, etana, ugljičnog dioksida, kisika, dušika, etilena i opcionalno SF6 plina
 • prisilna cirkulacija ulja sa monitorom protoka
 • provjerena tehnologija ekstrakcije otopljenih plinova iz ulja
 • komunikacijski protokoli: Modbus, DNP3, IEC61850

PREDNOSTI:

 • vrhunska pouzdanost i stabilnost mjerenja
 • vrhunska preciznost usporediva sa laboratorijima
 • eliminiranje lažnih alarma zbog utjecaja drugih plinova
 • nije potrebna kalibracija niti zamjena senzora

KLJUČNE SPECIFIKACIJE:

 

 

* opcionalno

DMS PDMT

Monitoring parcijalnih izboja na transformatorima

Tip: PDMT

PI signali detektiraju sa UHF senzorima i prenose u Master jedinicu. Tamo se vrši inteligentno filtriranje da bi se odbacile smetnje. Amplituda i frekvencija PI impulsa se digitalizira, analizira i procesira. Vodi se na SCADA-u kao alarmi ili u baze podataka za daljinski pristup.

SVOJSTVA

 • Kontinuirani monitoring parcijalnih izboja
 • Expertni SW za inteligentnu identifikaciju kvarova
 • Fleksibilna veličina sistema zavisno o veličini instalacije
 • Robusna izvedba, pouzdan rad u bilo kojem okruženju
 • Digitalni i analogni izlazi za SCADA ili daljinski pristup

PRIMJENE

Kontinuirani, online monitoring i analiza PI kod:

 • Distributivnih i energetskih transformatora i reaktora
 • Starih transformatora ili onih sa kritičnim teretom
 • Monitoringa izolacije oštećenih trafoa radi kontinuiranog nadgledanja rada dok ne dođe zamjenski

 

MYRKOS

Prijenosni plinski kromatograf koji može odvojeno mjeriti 9 plinova u transformatorskom ulju koji nastaju razvijanjem kvara.

SVOJSTVA:

 • zasebno mjeri 7 plinova u ulju, te kisik i dušik
 • opremljen je PPM reportTM softverom za upravljanje instrumentom i bazom podataka
 • pouzdan kao laboratorijski uređaj, nudi izvrsnu ponovljivost rezultata

PREDNOSTI:

 • može se koristiti kao terenski i laboratorijski instrument
 • daje pouzdane izvještaje u roku 2 minute

Točnost:

 • H2: > ± 5 ppm ili ± 6%
 • CO2: > ± 10 ppm ili ± 6%
 • drugi plinovi: > ± 2 ppm ili ± 6%
 • O2: ± 6%
 • N2: ± 6%

SPECIFIKACIJE:
plinovi koji se mjere: vodik (H2), metan (CH4), ugljični monoksid (CO), ugljični dioksid (CO2), etilen (C2H4), etan (C2H6), acetilen (C2H2), kisik (O2), dušik (N2)

PRIMJENE:
Za brzu terensku analizu trafo ulja, kod problematičnih transformatora, nakon servisa ili kod redovnog održavanja

CALISTO 2

Monitor koji precizno i kontinuirano mjeri otopljeni vodik, vlagu i ugljični monoksid u transformatorskom ulju

SVOJSTVA

 • kontinuirano mjerenje vodika,vlage i ugljičnog monoksida
 • prisilna cirkulacija ulja sa monitorom protoka
 • provjerena tehnologija ekstrakcije otopljenih plinova iz ulja
 • komunikacijski protokoli: Modbus,DNP3, IEC61850

PREDNOSTI

 • vrhunska pouzdanost i stabilnost mjerenja
 • vrhunska preciznost usporediva sa laboratorijima
 • eliminiranje lažnih alarma zbog utjecaja drugih plinova
 • nije potrebna kalibracija niti zamjena senzora

KLJUČNE SPECIFIKACIJE:

 • točnost H2: > ± 5 ppm ili ± 5%
 • točnost CO: > ± 25 ppm ili ± 15%
 • točnost H2O: ± 3 ppm ili ± 3%