«

»

DGA

Robusni monitor otopljenog vodika  u trafo ulju

Kod gotovo svih tipova kvarova koji se mogu DGApojaviti u energetskim i distributivnim transformatorima pojavljuje se vodik kao rezultat kvara. Praćenje koncentracije vodika u transformatorskom ulju predstavlja ekonomičan način nadzora rada transformatora.

 

Važna svojstva:

  • mjeri i registrira koncentracije vodika (H2) u realnom vremenu. Progresivne promjene koncentracije vodika se koriste kao rani indikator kvarnih stanja transformatora.
  • mjeri koncentraciju vodika bez interferencije sa drugim kvarnim plinovima
  • radi samostalno bez priključka na monitoring sistem
  • jednostavna instalacija na postojeće transformatore