Arhiva kategorije: Sušenje transformatora

SUŠENJE TRANSFORMATORA

Pročišćavanje transformatorskog ulja samo uklanja otopljene plinove i vodu iz ulja. Voda koja postoji u papirnoj izolaciji ne može se efikasno ukloniti samo cirkulacijom novog ulja oko aktivnih dijelova transformatora. Također, voda iz unutarnjih slojeva celuloznog materijala ne može biti uklonjena na ovaj način.

Ako u izolacijskom materijalu transformatora voda dosegne kritičnu koncentraciju, potreban je popravak transformatora.
Pomoću procesa Hot Oil Spray (HOS), tj. prskanja vrućim uljem, transformator se može osušiti unutar vlastitog kućišta. Ovaj proces se može kombinirati sa LFH postupkom (sistem sušenja zagrijavanjem namotaja strujom niske frekvencije).