Arhiva kategorije: Visokonaponska oprema

HVDC KONCAR

Visokonaponski DC ispitni sistem

Tip: UHV DC

Haefely modularni DC sistemi su dizajnirani za kontinuirano ispitivanje u prisustvu stalnih proboja. Generira Vn i stabilnu ragulaciju napona te mali pad napona za vrijeme tranzijenta i promjene impedancije

UHV DC modularni sistemi zadovoljavaju uvjete iz normi IEEE STD 4-1995 i IEC60060 Part I and II. Sistem moža okretati polaritet pod teretom za manje od minute, sukladno sa IEC zahtjevima za DC ispitivanja.

Prednosti:

Koristi patentirani dizajn primarne izolacije koji ima slijedeće prednosti:

 • Modularna cilindrična izvedba sa manjim gabaritima i težinom
 • Jednostavan za transport za vanjskou unutrašnje korištenje
 • Povećanje naponske razine dodavanjem modula bez redukcija struje sistema
 • Dopušteno kratkotrajno preopterećenje sa velikim kapacitivnim teretom
 • Sve VN komponente montirane unutar uljem punjenog cilindra
 • Svaki modul ima motorizirani preklopnik polariteta

 

Primjene:

 • DC ispitni sistemi za ispitivanje DC otpornosti VN opreme:
 • DC VN kabeli
 • DC prekidači i sklopke
 • DC Provodnici
 • DC Ispravljački trafoi
 • DC zidni provodnici
 • DC Prigušnice
 • DC Filterski sistemi
 • DC PD ispitivanje parcijalnih izboja

DMi551

Instrument za mjerenje AC, DC i impulsnih napona pomoću tri neovisna kanala. Može se koristiti za okidanje generatora, iskrišta ili drugih mjernih uređaja. Može prikazati zadnje mjerenje prije proboja ili preskoka. Glavna primjena je mjerenje izlaza naponskih djelitelja ili za aut. ispitivanje proizvoda. Moguća je isporuka s DKD certifikatom.

SVOJSTVA:

 • AC naponsko mjerenje: RMS, peak i peak/2
 • DC naponsko mjerenje: srednja vrijednost i faktor valovitosti
 • impulsno naponsko mjerenje: peak vrijednosti za LI i SI impulse
 • impulsno strujno mjerenje: mjerenje napona na strujnom shuntu
 • detektiranje AC/DC proboja -automatski se prekida punjenje

PREDNOSTI:

 • jednostavan za rad-veliki LCD pokazivač
 • jednostavna nadogradnja – softverski kodovi za aktiviranje
 • precizan i pouzdan – provjerena tehnika i testirani programi
 • univerzalan – pokriva mnoge primjene sa VN mjerenjima

PRIMJENE:
Ispitivanje transformatora, ispitivanje sklopnih postrojenja, ispitivanje odvodnika prenapona, istraživanje i razvoj

HIAS 744

HIAS 744 je višekanalni digitalni snimač visokofrekventnih impulsa. Uređaj je plod dugogodišnjeg iskustva i razvoja Haefely Hipotronicsa u visokonaponskoj tehnologiji. HIAS 744 nudi vrhunske performanse,  do 16bit-a rezolucija i uzorkovanje s 250MS/s s vrhunskom točnošću za snimanje impulsa. Nova verzija programske potpore donosi unaprijeđeno sučelje koje se dokazalo u korištenju kod stotine zadovoljnih korisnika. Programski alat zadržava kompatibilnost sa zapisima iz starijih sustava omogućavajući usporedbu i korištenje starih podataka.

Korištenjem optičke izolacije između kontrolnog i mjernog kruga podignut je nivo sigurnosti i smanjena je mogućnost interferencije.

 

Svojstva

 • Amplitudna rezolucija do 16 bita
 • Uzorkovanje sa 250 MS/s i 100MHz analogni frekvencijski raspon
 • Mjerni ulazi ±2000 Vpk i ±5 Vpk
 • Sinkrono više kanalno snimanje
 • Programska potpora omogućava automatsku analizu i prepoznavanje glavnih parametara standardnih impulsa prema važećim normama (IEC 61083-1, IEC 60060-2, IEEE Std.4…)
 • Programska potpora dolazi sa ugrađenim alatima za automatsku analizu tolerancija, analizu razlika između dva impulsa, FFT analizu, naprednu analizu povezanosti i prijenosa
 • Optička izolacija mjernog i kontrolnog kruga

 

DT SERIES

Serija visokonaponskih ispitivača s ispitnim naponom do 400 kV AC/DC i snagom 500 kVA
 • visokonaponski ispitivač (instrument za ispitivanje dielektrične čvrstoće)
 • može se isporučiti u jednom kućištu ili zasebno kao upravljačka jedinica + transformator
 • AC ispitivanje dielektrične čvrstoće od 1-400 kV (max snaga 500 kVA)
 • DC ispitivanje 0 – 400 kV
 • stalni monitoring struje i napona
 • propaljivanje, radni ciklus ili kompenzacija
 • RS232 sučelje
 • kontrolni softver

MAFS

Višestruko iskrište koristi se da bi se sjekao impuls simulacije udara groma (LI) na uzlaznom ili na silaznom dijelu. Iskrište ujedno služi kao kapacitivni teret za impulsni generator i omogućava odličnu ponovljivost vremena sječenja impulsa te ne izobličava valni oblik do točke sječenja. Udaljenosti između sfernih iskrišta se podešavaju i upravaljaju automatski preko kontrolne jedinice. Također je moguće koristiti kontrolnu jedninicu za ručni rad.

50/100 KV AC

Dielektrični ispitivač namjenjen za ispitivanje električne izolacije. Komplet uključuje transformator i upravljačku jedinicu sa svim potrebnim kabelima.
 • ispitna područja 10/20/50/100 kV AC
 • točnost ±1%
 • točnost izlaznog voltmetra neosjetljivog na izlazni napon
 • izlazna snaga 7,7 kVA
 • ponavljanje (najgori slučaj) 15 min upaljeno, 45 min ugašeno
 • zaštita korisnika i sigurnosno tipkalo za isklop

GC 257

Moderna kontrolna jedinica za potrebe VN impulsnih ispitivanja. Implementirane su aktivne i pasivne sigurnosne mjere. Koristi protokol file za razna računanja, a može ga se dobiti u ASCII formatu.

SVOJSTVA:

 • kontrolira napon punjenja, vrijeme, polaritet, okidanje, alarme, uzemljenje, zapis podataka
 • ručni mod rada
 • automatski mod rada sa programiranjem sekvence
 • kompletna vizualizacija ispitnog sistema
 • integracija vanjskih mjernih jedinica
 • OLE sučelje za pristup podacima iz drugih primjena (Excel, Word)

PREDNOSTI:

 • jednostavno i intuitivno korištenje pomoću grafičkog sučelja (GUI)
 • automatski ispitni izvještaj sa podesivim izgledom
 • Windows kontrolni softver sa daljinskim upravljanjem, LAN komunikacijom, spremanjem podataka
 • prilagodljiv raznim impulsnim generatorima kod dogradnje ili modernizacije

PRIMJENE:
Ispitivanje energetskih transformatora, ispitivanje sklopnih blokova, ispitivanje odvodnika prenapona, istraživanja i razvoj, fakulteti

HVT

Serija AC visokonaponskih ispitivača ekonomično je rješenje za AC testiranja razdjelne VN opreme, vakumskih rastavljača, prekidača i sklopnih blokova. Postoje modeli 30 HVT, 60 HVT, 100 HVT i 120 HVT za napone 30 kV, 60 kV, 100 kV i 120 kV. Svi modeli su pričvršćeni za pomično postolje i opremljeni su svim potrebnim kabelima za ispitivanje.

SVOJSTVA

 • kompaktna prijenosna izvedba
 • VN transformator uzemljen u jednoj točki
 • interno VN djelilo
 • precizni voltmetar i ampermetar
 • brza zaštita od preopterećenja
 • vanjska sigurnosna sklopka

PRIMJENE:
AC VN testiranje sljedeće opreme:

 • vakumskih boca
 • vakumskih rastavljača
 • sklopnih blokova
 • ispitnih motki
 • užadi, rukavica, pokrivača, cijevi

SPECIFIKACIJE:
AC naponi: 30 kV, 60 kV, 100 kV i 120 kV

SGVA

Impulsni sistem se koristi za generiranje naponskih impulsa koji simuliraju udar groma i impulse koji nastaju preklapanjem u sistemu. Energija može biti do 30 kJ, a max ispitni napon 10 MV. Omogućuju ispitivanje prema IEC, ANSI / IEEE normama.

SVOJSTVA:

 • ispitni napon 200 kV do 10 000 kV
 • energija 10 kJ do 30 kJ
 • opremljen sa otpornicima za generiranje obje vrste impulsa (LI i SI)
 • specijalni elementi za ispitivanje transformatora, kabela i GISa
 • komunikacija između mjernog sistema i upravljanja

PREDNOSTI:

 • Haefely kvaliteta
 • sigurnost i pouzdanost u radu
 • jednostavno korištenje pomoću modernog kontrolnog sistema

PRIMJENE:
Ispitne stanice, fakultetski laboratoriji i istraživački centri, shunt reaktori, energetski transformatori, mjerni transformatori, kabeli (tipski testovi), odvodnici prenapona (impulsni strujni sistemi), izolatori, uvodnice, GIS i
zračni prekidači

70/120/160-KV DC

Dielektrični ispitivači namjenjeni su za ispitvanje kvalitete energetskih kabela, motora, prekidača, izolatora, itransformatora. Svaki set dolazi u dva dijela koji uključujekontrolnu i upravljačku jedinicu. Upravljačka jedinica se može isporučiti s analognim i digitalnim prikazom.
 • ispitna područja 70/120/160 kV DC
 • točnost ±2%
 • izlazna struja 5 mA u trajanju od 5 min ili 2,5 mA kontinuirano za model 120 kV ili 1,5 mA za model 160 kV
 • mogućnost trajnog snimanja struje curenja jedinice koja se ispituje
 • potpuna interna prenaponska zaštita za siguran rad

SSGA

Udarni strujni generatori koriste se za ispitivanje eksponencijalnih impulsa ECI 1/20 µs, 4/10 µs, 8/20 µs i impulsa groma LCI 10/350ms. Mogu generirati impulsne struje do 200 kA. Koriste se za ispitivanje kvalitete i tipska ispitivanja na odvodnicima prenapona. Primarni kupci su proizvođači odvodnika prenapona i varistora.

SVOJSTVA:
Ispitivanja mogu biti različita, IEC, VDE i ANSI norme definiraju sljedeće testove: eksponencijalni sa AC naponom; AC napon sa mjerenjem PI, impulsni napon, eksponencijalna struja, dugotrajni test sa impulsnom strujom

PREDNOSTI:
Fleksibilnost, dugi životni vijek do 107pražnjenja, ponovljivost testa u kratkom vremenu, vrhunska stabilnost, automatski rad pomoću daljinskog upravljanja, udovoljava normi VDE0104 za zaštitu osoblja

PRIMJENE:
Odvodnici prenapona i varistori, elementi zaštite u objektima, avioni, helikopteri, lopatice vjetroelektrana, istraživanje, ispitivanje prekidača, EMP & NEMP, ispitivanja, vojne primjene

MSR

Modularni serijski rezonantni sistem MSR može biti do veličine napona 2,2 MV ili više, sa strujama do 60A i vrijednostima Q do 100. Možemo isporučiti sistem koji odgovara bilo kojim zahtjevima kupaca.

SVOJSTVA:

 • vrlo čisti AC sinusni napon na izlazu
 • mobilan pomoću zračnih jastuka
 • PC upravljanje za industrijske i laboratorijske primjene
 • najviše instaliranih sistema u cijelom svijetu
 • izvedba za vanjske i unutarnje instalacije
 • višekratne vrijednost Q faktora

PRIMJENE:

 • kabeli
 • GIS
 • energetski transformatori
 • provodni izolatori
 • mjerni transformatori
 • mjerenje parcijalnih izboja
 • mjerenje tan δ i PF

SPECIFIKACIJE:

 • naponi: od 250 kV do 2.200 kV
 • snage: od 500 kVA do 90.000 kVA

KVM

Vrlo precizni prijenosni instrumenti za mjerenje napona. Sastoje se od VN djelila, preciznog mjernog sklopa sa

pokazivačem, robusnog kućišta i spojnih kabela. Prijenosno kućište i baterijsko napajanje omogućuje terenska mjerenja, dok precizno djelilo i mjerni sklop omogućavaju korištenje u laboratoriju.

SVOJSTVA:

 • mjeri DC, AC, Ripple i AC peak vrijednosti
 • niski temperaturni koeficijent
 • digitalno očitanje
 • napajanje baterijsko ili mreæno
 • mala težina i prijenosno dijelilo
 • robusno prijenosno kućište

PRIMJENE:
Idealan za ispitivanje i kalibraciju:

 • AC/DC VN ispitivača
 • DC napajanja visokog napona

OT 248

Upravljačka jedinica omogućuje kompletno automatsko upravljanje AC sistemom, bez obzira da li se radi o konvencionalnom ili rezonantnom sistemu. Sa OT 248 se može upravljati i daljinski. Podržava ručni mod rada kao i automatske ispitne sekvence. Prvenstveno je namijenjena korištenju u aut. ispitnim stanicama, koje se upravljaju iz centralnog računala. Može se koristiti i za upravljanje samostalnim AC izvorima.

SVOJSTVA:

 • ručno podešavanje izlaznog napona
 • automatsko podizanje izlaznog napona do zadane vrijednosti
 • brojač za isključivanje VN nakon isteka vremena
 • daljinska kontrola kompenzacijskih reaktora
 • automatsko upravljanje uvjetima rezonancije kod rezonantnih ispitnih sistema
 • upravljanje DC ispitnim sistemima

PRIMJENE:

 • ispitivanje transformatora
 • ispitivanje sklopnih blokova
 • ispitivanje odvodnika prenapona
 • istraživanje i razvoj
 • rutinska ispitivanja

CTT, CTTS

Serija sistema vodeno hlađenih kabelskih završetaka koristi se za ispitivanje izolacije SN i VN kabela. Kabelski završetci mogu se koristiti i za mjerenje parcijalnih izboja, za naponska impulsna ispitivanja, mjerenje tan δ i ispitivanje probojnog napona. Nazivni naponi su od 75 kV do 800 kV.

ACS, PSZ

Cilindar tip AC ispitni transformatori su specijalno napravljeni za ispitivanje objekata srednjeg kapaciteta. Posebno su pogodni za ispitivanja gdje se traži stabilan napon uz promjenjiv ili induktivan teret (kao što su induktivni mjerni transformatori). Moguće je nadograditi nekoliko modula, pa se može postići vrlo veliki napon uz malu zauzetu površinu.

SVOJSTVA:
Ispitni sistem uključuje sljedeće djelove:

 • regulacijski transformator sa izolacijskim transformatorom
 • mrežni filter
 • kompenzacijski reaktor
 • NN zaštitu
 • ispitni transformator
 • sprežni kondenzator, VN djelilo, VN filter
 • kontrolni sistem

SPECIFIKACIJE:
ACS, 100 – 300 kV
PSZ, 250 – 1600 kV