«

»

70/120/160-KV DC

Dielektrični ispitivači namjenjeni su za ispitvanje kvalitete energetskih kabela, motora, prekidača, izolatora, itransformatora. Svaki set dolazi u dva dijela koji uključujekontrolnu i upravljačku jedinicu. Upravljačka jedinica se može isporučiti s analognim i digitalnim prikazom.
  • ispitna područja 70/120/160 kV DC
  • točnost ±2%
  • izlazna struja 5 mA u trajanju od 5 min ili 2,5 mA kontinuirano za model 120 kV ili 1,5 mA za model 160 kV
  • mogućnost trajnog snimanja struje curenja jedinice koja se ispituje
  • potpuna interna prenaponska zaštita za siguran rad