Arhiva kategorije: Ispitivanje s AC/DC naponom

HVDC KONCAR

Visokonaponski DC ispitni sistem

Tip: UHV DC

Haefely modularni DC sistemi su dizajnirani za kontinuirano ispitivanje u prisustvu stalnih proboja. Generira Vn i stabilnu ragulaciju napona te mali pad napona za vrijeme tranzijenta i promjene impedancije

UHV DC modularni sistemi zadovoljavaju uvjete iz normi IEEE STD 4-1995 i IEC60060 Part I and II. Sistem moža okretati polaritet pod teretom za manje od minute, sukladno sa IEC zahtjevima za DC ispitivanja.

Prednosti:

Koristi patentirani dizajn primarne izolacije koji ima slijedeće prednosti:

 • Modularna cilindrična izvedba sa manjim gabaritima i težinom
 • Jednostavan za transport za vanjskou unutrašnje korištenje
 • Povećanje naponske razine dodavanjem modula bez redukcija struje sistema
 • Dopušteno kratkotrajno preopterećenje sa velikim kapacitivnim teretom
 • Sve VN komponente montirane unutar uljem punjenog cilindra
 • Svaki modul ima motorizirani preklopnik polariteta

 

Primjene:

 • DC ispitni sistemi za ispitivanje DC otpornosti VN opreme:
 • DC VN kabeli
 • DC prekidači i sklopke
 • DC Provodnici
 • DC Ispravljački trafoi
 • DC zidni provodnici
 • DC Prigušnice
 • DC Filterski sistemi
 • DC PD ispitivanje parcijalnih izboja

MSR

Modularni serijski rezonantni sistem MSR može biti do veličine napona 2,2 MV ili više, sa strujama do 60A i vrijednostima Q do 100. Možemo isporučiti sistem koji odgovara bilo kojim zahtjevima kupaca.

SVOJSTVA:

 • vrlo čisti AC sinusni napon na izlazu
 • mobilan pomoću zračnih jastuka
 • PC upravljanje za industrijske i laboratorijske primjene
 • najviše instaliranih sistema u cijelom svijetu
 • izvedba za vanjske i unutarnje instalacije
 • višekratne vrijednost Q faktora

PRIMJENE:

 • kabeli
 • GIS
 • energetski transformatori
 • provodni izolatori
 • mjerni transformatori
 • mjerenje parcijalnih izboja
 • mjerenje tan δ i PF

SPECIFIKACIJE:

 • naponi: od 250 kV do 2.200 kV
 • snage: od 500 kVA do 90.000 kVA

KVM

Vrlo precizni prijenosni instrumenti za mjerenje napona. Sastoje se od VN djelila, preciznog mjernog sklopa sa

pokazivačem, robusnog kućišta i spojnih kabela. Prijenosno kućište i baterijsko napajanje omogućuje terenska mjerenja, dok precizno djelilo i mjerni sklop omogućavaju korištenje u laboratoriju.

SVOJSTVA:

 • mjeri DC, AC, Ripple i AC peak vrijednosti
 • niski temperaturni koeficijent
 • digitalno očitanje
 • napajanje baterijsko ili mreæno
 • mala težina i prijenosno dijelilo
 • robusno prijenosno kućište

PRIMJENE:
Idealan za ispitivanje i kalibraciju:

 • AC/DC VN ispitivača
 • DC napajanja visokog napona

OT 248

Upravljačka jedinica omogućuje kompletno automatsko upravljanje AC sistemom, bez obzira da li se radi o konvencionalnom ili rezonantnom sistemu. Sa OT 248 se može upravljati i daljinski. Podržava ručni mod rada kao i automatske ispitne sekvence. Prvenstveno je namijenjena korištenju u aut. ispitnim stanicama, koje se upravljaju iz centralnog računala. Može se koristiti i za upravljanje samostalnim AC izvorima.

SVOJSTVA:

 • ručno podešavanje izlaznog napona
 • automatsko podizanje izlaznog napona do zadane vrijednosti
 • brojač za isključivanje VN nakon isteka vremena
 • daljinska kontrola kompenzacijskih reaktora
 • automatsko upravljanje uvjetima rezonancije kod rezonantnih ispitnih sistema
 • upravljanje DC ispitnim sistemima

PRIMJENE:

 • ispitivanje transformatora
 • ispitivanje sklopnih blokova
 • ispitivanje odvodnika prenapona
 • istraživanje i razvoj
 • rutinska ispitivanja

CTT, CTTS

Serija sistema vodeno hlađenih kabelskih završetaka koristi se za ispitivanje izolacije SN i VN kabela. Kabelski završetci mogu se koristiti i za mjerenje parcijalnih izboja, za naponska impulsna ispitivanja, mjerenje tan δ i ispitivanje probojnog napona. Nazivni naponi su od 75 kV do 800 kV.

ACS, PSZ

Cilindar tip AC ispitni transformatori su specijalno napravljeni za ispitivanje objekata srednjeg kapaciteta. Posebno su pogodni za ispitivanja gdje se traži stabilan napon uz promjenjiv ili induktivan teret (kao što su induktivni mjerni transformatori). Moguće je nadograditi nekoliko modula, pa se može postići vrlo veliki napon uz malu zauzetu površinu.

SVOJSTVA:
Ispitni sistem uključuje sljedeće djelove:

 • regulacijski transformator sa izolacijskim transformatorom
 • mrežni filter
 • kompenzacijski reaktor
 • NN zaštitu
 • ispitni transformator
 • sprežni kondenzator, VN djelilo, VN filter
 • kontrolni sistem

SPECIFIKACIJE:
ACS, 100 – 300 kV
PSZ, 250 – 1600 kV