«

»

ACS, PSZ

Cilindar tip AC ispitni transformatori su specijalno napravljeni za ispitivanje objekata srednjeg kapaciteta. Posebno su pogodni za ispitivanja gdje se traži stabilan napon uz promjenjiv ili induktivan teret (kao što su induktivni mjerni transformatori). Moguće je nadograditi nekoliko modula, pa se može postići vrlo veliki napon uz malu zauzetu površinu.

SVOJSTVA:
Ispitni sistem uključuje sljedeće djelove:

  • regulacijski transformator sa izolacijskim transformatorom
  • mrežni filter
  • kompenzacijski reaktor
  • NN zaštitu
  • ispitni transformator
  • sprežni kondenzator, VN djelilo, VN filter
  • kontrolni sistem

SPECIFIKACIJE:
ACS, 100 – 300 kV
PSZ, 250 – 1600 kV