Arhiva kategorije: Ispitivanje s udarnim naponom

DMi551

Instrument za mjerenje AC, DC i impulsnih napona pomoću tri neovisna kanala. Može se koristiti za okidanje generatora, iskrišta ili drugih mjernih uređaja. Može prikazati zadnje mjerenje prije proboja ili preskoka. Glavna primjena je mjerenje izlaza naponskih djelitelja ili za aut. ispitivanje proizvoda. Moguća je isporuka s DKD certifikatom.

SVOJSTVA:

 • AC naponsko mjerenje: RMS, peak i peak/2
 • DC naponsko mjerenje: srednja vrijednost i faktor valovitosti
 • impulsno naponsko mjerenje: peak vrijednosti za LI i SI impulse
 • impulsno strujno mjerenje: mjerenje napona na strujnom shuntu
 • detektiranje AC/DC proboja -automatski se prekida punjenje

PREDNOSTI:

 • jednostavan za rad-veliki LCD pokazivač
 • jednostavna nadogradnja – softverski kodovi za aktiviranje
 • precizan i pouzdan – provjerena tehnika i testirani programi
 • univerzalan – pokriva mnoge primjene sa VN mjerenjima

PRIMJENE:
Ispitivanje transformatora, ispitivanje sklopnih postrojenja, ispitivanje odvodnika prenapona, istraživanje i razvoj

HIAS 744

HIAS 744 je višekanalni digitalni snimač visokofrekventnih impulsa. Uređaj je plod dugogodišnjeg iskustva i razvoja Haefely Hipotronicsa u visokonaponskoj tehnologiji. HIAS 744 nudi vrhunske performanse,  do 16bit-a rezolucija i uzorkovanje s 250MS/s s vrhunskom točnošću za snimanje impulsa. Nova verzija programske potpore donosi unaprijeđeno sučelje koje se dokazalo u korištenju kod stotine zadovoljnih korisnika. Programski alat zadržava kompatibilnost sa zapisima iz starijih sustava omogućavajući usporedbu i korištenje starih podataka.

Korištenjem optičke izolacije između kontrolnog i mjernog kruga podignut je nivo sigurnosti i smanjena je mogućnost interferencije.

 

Svojstva

 • Amplitudna rezolucija do 16 bita
 • Uzorkovanje sa 250 MS/s i 100MHz analogni frekvencijski raspon
 • Mjerni ulazi ±2000 Vpk i ±5 Vpk
 • Sinkrono više kanalno snimanje
 • Programska potpora omogućava automatsku analizu i prepoznavanje glavnih parametara standardnih impulsa prema važećim normama (IEC 61083-1, IEC 60060-2, IEEE Std.4…)
 • Programska potpora dolazi sa ugrađenim alatima za automatsku analizu tolerancija, analizu razlika između dva impulsa, FFT analizu, naprednu analizu povezanosti i prijenosa
 • Optička izolacija mjernog i kontrolnog kruga

 

MAFS

Višestruko iskrište koristi se da bi se sjekao impuls simulacije udara groma (LI) na uzlaznom ili na silaznom dijelu. Iskrište ujedno služi kao kapacitivni teret za impulsni generator i omogućava odličnu ponovljivost vremena sječenja impulsa te ne izobličava valni oblik do točke sječenja. Udaljenosti između sfernih iskrišta se podešavaju i upravaljaju automatski preko kontrolne jedinice. Također je moguće koristiti kontrolnu jedninicu za ručni rad.

GC 257

Moderna kontrolna jedinica za potrebe VN impulsnih ispitivanja. Implementirane su aktivne i pasivne sigurnosne mjere. Koristi protokol file za razna računanja, a može ga se dobiti u ASCII formatu.

SVOJSTVA:

 • kontrolira napon punjenja, vrijeme, polaritet, okidanje, alarme, uzemljenje, zapis podataka
 • ručni mod rada
 • automatski mod rada sa programiranjem sekvence
 • kompletna vizualizacija ispitnog sistema
 • integracija vanjskih mjernih jedinica
 • OLE sučelje za pristup podacima iz drugih primjena (Excel, Word)

PREDNOSTI:

 • jednostavno i intuitivno korištenje pomoću grafičkog sučelja (GUI)
 • automatski ispitni izvještaj sa podesivim izgledom
 • Windows kontrolni softver sa daljinskim upravljanjem, LAN komunikacijom, spremanjem podataka
 • prilagodljiv raznim impulsnim generatorima kod dogradnje ili modernizacije

PRIMJENE:
Ispitivanje energetskih transformatora, ispitivanje sklopnih blokova, ispitivanje odvodnika prenapona, istraživanja i razvoj, fakulteti

SGVA

Impulsni sistem se koristi za generiranje naponskih impulsa koji simuliraju udar groma i impulse koji nastaju preklapanjem u sistemu. Energija može biti do 30 kJ, a max ispitni napon 10 MV. Omogućuju ispitivanje prema IEC, ANSI / IEEE normama.

SVOJSTVA:

 • ispitni napon 200 kV do 10 000 kV
 • energija 10 kJ do 30 kJ
 • opremljen sa otpornicima za generiranje obje vrste impulsa (LI i SI)
 • specijalni elementi za ispitivanje transformatora, kabela i GISa
 • komunikacija između mjernog sistema i upravljanja

PREDNOSTI:

 • Haefely kvaliteta
 • sigurnost i pouzdanost u radu
 • jednostavno korištenje pomoću modernog kontrolnog sistema

PRIMJENE:
Ispitne stanice, fakultetski laboratoriji i istraživački centri, shunt reaktori, energetski transformatori, mjerni transformatori, kabeli (tipski testovi), odvodnici prenapona (impulsni strujni sistemi), izolatori, uvodnice, GIS i
zračni prekidači