«

»

MAFS

Višestruko iskrište koristi se da bi se sjekao impuls simulacije udara groma (LI) na uzlaznom ili na silaznom dijelu. Iskrište ujedno služi kao kapacitivni teret za impulsni generator i omogućava odličnu ponovljivost vremena sječenja impulsa te ne izobličava valni oblik do točke sječenja. Udaljenosti između sfernih iskrišta se podešavaju i upravaljaju automatski preko kontrolne jedinice. Također je moguće koristiti kontrolnu jedninicu za ručni rad.