«

»

SGVA

Impulsni sistem se koristi za generiranje naponskih impulsa koji simuliraju udar groma i impulse koji nastaju preklapanjem u sistemu. Energija može biti do 30 kJ, a max ispitni napon 10 MV. Omogućuju ispitivanje prema IEC, ANSI / IEEE normama.

SVOJSTVA:

  • ispitni napon 200 kV do 10 000 kV
  • energija 10 kJ do 30 kJ
  • opremljen sa otpornicima za generiranje obje vrste impulsa (LI i SI)
  • specijalni elementi za ispitivanje transformatora, kabela i GISa
  • komunikacija između mjernog sistema i upravljanja

PREDNOSTI:

  • Haefely kvaliteta
  • sigurnost i pouzdanost u radu
  • jednostavno korištenje pomoću modernog kontrolnog sistema

PRIMJENE:
Ispitne stanice, fakultetski laboratoriji i istraživački centri, shunt reaktori, energetski transformatori, mjerni transformatori, kabeli (tipski testovi), odvodnici prenapona (impulsni strujni sistemi), izolatori, uvodnice, GIS i
zračni prekidači